หน้าหลัก / ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการทั้งหมด

ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการทั้งหมด


กลุ่มงาน Video Conference
กลุ่มงาน Video Conference

หมายเลขโทรศัพท์ : 053921444 ต่อ 1618,1616
ที่อยู่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

รายละเอียด
กองการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พิษณุโลก
กองการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พิษณุโลก

หมายเลขโทรศัพท์ : 0848228105
ที่อยู่ : กองการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก : 52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

รายละเอียด
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 053921444 ต่อ 1406
ที่อยู่ : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

รายละเอียด
กองพัฒนาอาคารสถานที่
กองพัฒนาอาคารสถานที่

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1352
ที่อยู่ : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

รายละเอียด
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 2600
ที่อยู่ : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

รายละเอียด
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์ : 0918512861
ที่อยู่ : 95 หมู่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

รายละเอียด
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น่าน
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น่าน

หมายเลขโทรศัพท์ : 054710259 ต่อ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 508006
ที่อยู่ : 59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000

รายละเอียด
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิษณุโลก กลุ่ม 1
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิษณุโลก กลุ่ม 1

หมายเลขโทรศัพท์ : 0840501624
ที่อยู่ : งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ชั้น 5 ห้อง 1451 : 52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

รายละเอียด
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิษณุโลก กลุ่ม 2
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิษณุโลก กลุ่ม 2

หมายเลขโทรศัพท์ : 090-1519569
ที่อยู่ : งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก : 52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

รายละเอียด
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิษณุโลก กลุ่ม 3
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิษณุโลก กลุ่ม 3

หมายเลขโทรศัพท์ : 0642308418
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก : 52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

รายละเอียด
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลำปาง
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลำปาง

หมายเลขโทรศัพท์ : 054342547-8 เบอร์ภายใน 127 หรือโทรข้ามเขต (47)127
ที่อยู่ : 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

รายละเอียด
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

หมายเลขโทรศัพท์ : 053723979
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย : 99 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

รายละเอียด

แสดง 1 ถึง 12 ทั้งหมด 23 รายการ