หน้าหลัก / ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการทั้งหมด / รายละเอียดข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ

ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายละเอียด


ชื่อกลุ่มงาน
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์
0918512861

อีเมล์
veerapan@rmutl.ac.th

รายละเอียด

ที่อยู่
95 หมู่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

อาคารที่ดูเเลทั้งหมด


ไม่พบข้อมูลอาคาร

ห้องที่ดูเเลทั้งหมด


ไม่พบข้อมูลห้อง