หน้าหลัก / ข้อมูลเขตพื้นที่ทั้งหมด / รายละเอียดข้อมูลเขตพื้นที่

ข้อมูลเขตพื้นที่ เชียงราย

รายละเอียด


ชื่อเขตพื้นที่
เชียงราย

ชื่อเต็มเขตพื้นที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รายละเอียด
0 5372 3979

ที่อยู่
99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120