หน้าหลัก / ข้อมูลเขตพื้นที่ทั้งหมด / รายละเอียดข้อมูลเขตพื้นที่

ข้อมูลเขตพื้นที่ พิษณุโลก

รายละเอียด


ชื่อเขตพื้นที่
พิษณุโลก

ชื่อเต็มเขตพื้นที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รายละเอียด
0 5529 8437-38,39,40

ที่อยู่
52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000