หน้าหลัก / ข้อมูลอาคารทั้งหมด / รายละเอียดอาคาร

ข้อมูลอาคาร อาคารเกษตรบ้านกร่าง 50

รายละเอียด


อาคาร
อาคารเกษตรบ้านกร่าง 50

จำนวนชั้น
1

จำนวนห้อง
0

เขตพื้นที่

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก : 52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

รายละเอียด

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน