หน้าหลัก / ข้อมูลเขตพื้นที่ทั้งหมด / รายละเอียดข้อมูลเขตพื้นที่

ข้อมูลเขตพื้นที่ ลำปาง

รายละเอียด


ชื่อเขตพื้นที่
ลำปาง

ชื่อเต็มเขตพื้นที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายละเอียด
0 5434 2547-8

ที่อยู่
200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000