หน้าหลัก / ข้อมูลอาคารทั้งหมด / รายละเอียดอาคาร

ข้อมูลอาคาร อาคารส.1-ส.2

รายละเอียด


อาคาร
อาคารส.1-ส.2

จำนวนชั้น
1

จำนวนห้อง
2

เขตพื้นที่

ที่อยู่
200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

รายละเอียด

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน

ห้องภายในอาคาร


ไม่พบข้อมูลห้อง