หน้าหลัก / ข้อมูลเขตพื้นที่ทั้งหมด / รายละเอียดข้อมูลเขตพื้นที่

ข้อมูลเขตพื้นที่ เชียงใหม่

รายละเอียด


ชื่อเขตพื้นที่
เชียงใหม่

ชื่อเต็มเขตพื้นที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

รายละเอียด
0 5392 1444

ที่อยู่
128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300