หน้าหลัก / ข้อมูลอาคารทั้งหมด / รายละเอียดอาคาร

ข้อมูลอาคาร อาคาร S2 วิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

รายละเอียด


อาคาร
อาคาร S2 วิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

จำนวนชั้น
5

จำนวนห้อง
40

เขตพื้นที่

ที่อยู่
ดอยสะเก็ด

รายละเอียด

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน