หน้าหลัก / ข้อมูลเขตพื้นที่ทั้งหมด / รายละเอียดข้อมูลเขตพื้นที่

ข้อมูลเขตพื้นที่ น่าน

รายละเอียด


ชื่อเขตพื้นที่
น่าน

ชื่อเต็มเขตพื้นที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รายละเอียด
0 5471 0259

ที่อยู่
59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000