หน้าหลัก / ข้อมูลอาคารทั้งหมด / รายละเอียดอาคาร

ข้อมูลอาคาร อาคารวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียด


อาคาร
อาคารวิศวกรรมศาสตร์

จำนวนชั้น
2

จำนวนห้อง
2

เขตพื้นที่

ที่อยู่
59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000

รายละเอียด
เป็นอาคารสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์น่าน ประกอบด้วย - ห้องประชุมขนาด 100 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง (ใช้ประชุมทางไกลได้) -ห้องประชุมขนาด 20 ที่นั่งจำนวน 1 ห้อง (ใช้ประชุมทางไกลได้)

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน