หน้าหลัก / วิธีการจองห้อง

วิธีการจองห้อง1. เข้าใช้งานระบบจองห้อง

ที่ลิงค์ URL: booking.rmutl.ac.th การจองห้องออนไลน์ เริ่มจากให้ท่านสมัครสมาชิกก่อนเพื่อใช้บริการจองห้องในระบบได้

2. เลือกห้องที่ต้องการจอง

ท่านสามารถค้นหาห้องได้จาก ชื่อห้อง วันและเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด อาคาร หรือพื้นที่ หรือเลือกจากห้องที่แสดงในส่วนของห้องยอดนิยมได้


3. อ่านรายละเอียดและคลิก"จองห้อง"

ตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของห้อง รวมถึงรายการจองที่แสดงเวลาของห้องที่ถูกใช้งาน หลังจากที่ท่านคลิก "จองห้อง" ให้ระบุเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดที่ต้องการจอง จากนั้นกด "ประมวลผล"
4. กรอกข้อมูลและยืนยันการจอง

- เลือกหัวข้อการจอง
- เพิ่มสมาชิกที่เข้าร่วม โดยกรอกรหัสนักศึกษา(สมาชิกที่เพิ่มจะต้องสมัครสมัครเข้าใช้งานระบบแล้ว) จากนั้นให้ท่านตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและเวลาที่จองให้ถูกต้อง และกด "ยืนยันการจอง"
5. ให้สมาชิกตอบรับการจอง

หลังจากที่ท่านเพิ่มสมาชิกแล้ว สมาชิกทั้งหมดต้องทำการตอบรับเข้าร่วม โดยเข้าใช้งานระบบเพื่อตอบรับการเข้าร่วม

6. อนุญาตให้ใช้งานห้องที่จอง

ระบบจะขึ้นสถานะ "อนุญาต" ให้ใช้ห้องที่จองได้หลังจากสมาชิกที่เข้าร่วมทุกคนได้ทำการ "ตอบรับการจอง" แล้ว ซึ่งท่านสามารถให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นหลังจากใช้บริการห้องได้