หน้าหลัก / ข้อมูลเขตพื้นที่ทั้งหมด / รายละเอียดข้อมูลเขตพื้นที่

ข้อมูลเขตพื้นที่ ตาก

รายละเอียด


ชื่อเขตพื้นที่
ตาก

ชื่อเต็มเขตพื้นที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รายละเอียด
0 5551 5900

ที่อยู่
41/1 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000