หน้าหลัก / ข้อมูลอาคารทั้งหมด / รายละเอียดอาคาร

ข้อมูลอาคาร สนามกีฬา มทร.ล้านนา ตาก

รายละเอียด


อาคาร
สนามกีฬา มทร.ล้านนา ตาก

จำนวนชั้น
0

จำนวนห้อง
0

เขตพื้นที่

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก : 41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 โทรศัพท์ : 0 5551 5900 , โทรสาร : 0 5551 1833

รายละเอียด

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน

ห้องภายในอาคาร


ไม่พบข้อมูลห้อง