หน้าหลัก / ข้อมูลอาคารทั้งหมด / รายละเอียดอาคาร

ข้อมูลอาคาร อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รายละเอียด


อาคาร
อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

จำนวนชั้น
0

จำนวนห้อง
0

เขตพื้นที่

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก : 41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 โทรศัพท์ : 0 5551 5900 , โทรสาร : 0 5551 1833

รายละเอียด

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน