หน้าหลัก / ข้อมูลห้องทั้งหมด / รายละเอียดห้อง

ข้อมูลห้อง ห้องประชุมคณะวิทย์

มทร.ล้านนา ตาก
มทร.ล้านนา ตาก

เบอร์โทรศัพท์ : 055515900
ที่อยู่ : 41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

รายละเอียด

( คะเเนน )
ห้อง
ห้องประชุมคณะวิทย์ ( R00288 )


เขตพื้นที่

ประเภทห้อง

จำนวนคนต่อห้อง
10 คน

จำนวนชัวโมงต่อการจอง
7 ชั่วโมง

เวลาที่เปิดให้บริการ
08:30 น. - 16:30 น.

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน

รายละเอียด
เป็นห้องประชุม สือสารทางไกล (Conference)

วันที่ให้บริการ
วันจันทร์ , วันอังคาร , วันพุธ , วันพฤหัส , วันศุกร์

อุปกรณ์
-