หน้าหลัก / ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการทั้งหมด / รายละเอียดข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ

ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาก

รายละเอียด


ชื่อกลุ่มงาน
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาก

หมายเลขโทรศัพท์
055515900

อีเมล์
tak@rmutl.ac.th

รายละเอียด
-

ที่อยู่
41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

อาคารที่ดูเเลทั้งหมด


ไม่พบข้อมูลอาคาร

ห้องที่ดูเเลทั้งหมด


ไม่พบข้อมูลห้อง