หน้าหลัก / ข้อมูลห้องทั้งหมด / รายละเอียดห้อง

ข้อมูลห้อง ห้องอบรม คอมพิวเตอร์ ARC404

มทร.ล้านนา ตาก
มทร.ล้านนา ตาก

เบอร์โทรศัพท์ : 055515900
ที่อยู่ : 41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

รายละเอียด

( คะเเนน )
ห้อง
ห้องอบรม คอมพิวเตอร์ ARC404 ( R00267 )


เขตพื้นที่


จำนวนคนต่อห้อง
40 คน

จำนวนชัวโมงต่อการจอง
6 ชั่วโมง

เวลาที่เปิดให้บริการ
08:30 น. - 16:30 น.

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน

รายละเอียด
-

วันที่ให้บริการ
วันจันทร์ , วันอังคาร , วันพุธ , วันพฤหัส , วันศุกร์

อุปกรณ์
ลำโพง 1 ชิ้น , คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง , ไมค์ 1 เครื่อง , เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง , ปลั้กพ่วง 1 ชิ้น , เก้าอี้ 40 ชิ้น , ปลั๊กพ่วง 1 อัน