หน้าหลัก / ข้อมูลห้องทั้งหมด / รายละเอียดห้อง

ข้อมูลห้อง หอประชุม มทร.ล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก
มทร.ล้านนา ตาก

เบอร์โทรศัพท์ : 055515900
ที่อยู่ : 41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

รายละเอียด

( คะเเนน )
ห้อง
หอประชุม มทร.ล้านนา ตาก ( R00276 )


เขตพื้นที่

ประเภทห้อง

จำนวนคนต่อห้อง
600 คน

จำนวนชัวโมงต่อการจอง
6 ชั่วโมง

เวลาที่เปิดให้บริการ
08:30 น. - 23:30 น.

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน

รายละเอียด
-

วันที่ให้บริการ
วันจันทร์ , วันอังคาร , วันพุธ , วันพฤหัส , วันศุกร์ , วันเสาร์ , วันอาทิตย์

อุปกรณ์
ลำโพง 2 ชิ้น , ไมค์ 2 เครื่อง , เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง