หน้าหลัก / ข้อมูลห้องทั้งหมด / รายละเอียดห้อง

ข้อมูลห้อง ห้องประชุม ทองกวาว

มทร.ล้านนา ตาก
มทร.ล้านนา ตาก

เบอร์โทรศัพท์ : 055515900
ที่อยู่ : 41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

รายละเอียด

( คะเเนน )
ห้อง
ห้องประชุม ทองกวาว ( R00271 )


เขตพื้นที่

ประเภทห้อง

จำนวนคนต่อห้อง
300 คน

จำนวนชัวโมงต่อการจอง
6 ชั่วโมง

เวลาที่เปิดให้บริการ
08:30 น. - 16:30 น.

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน

รายละเอียด
ห้องประชุมนี้ใช้สำหรับอบรมเชิงบรรยายเท่านั้นมิให้มีการเคลื่อนย้ายโต๊ะและเก้าอี้ออกจากห้องประชุม

วันที่ให้บริการ
วันจันทร์ , วันอังคาร , วันพุธ , วันพฤหัส , วันศุกร์ , วันเสาร์ , วันอาทิตย์

อุปกรณ์
ไมค์ 3 เครื่อง , เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง , ปลั้กพ่วง 1 ชิ้น , โต๊ะ 90 โต๊ะ , เก้าอี้ 400 ชิ้น , ปลั๊กพ่วง 1 อัน