หน้าหลัก / ข้อมูลอาคารทั้งหมด / รายละเอียดอาคาร

ข้อมูลอาคาร อาคารวิทยบริการ

รายละเอียด


อาคาร
อาคารวิทยบริการ

จำนวนชั้น
3

จำนวนห้อง
10

เขตพื้นที่

ที่อยู่
59 หมู่ 13, ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000

รายละเอียด

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน