หน้าหลัก / ข้อมูลห้องทั้งหมด / รายละเอียดห้อง

ข้อมูลห้อง ห้องบรรยาย1

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น่าน
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น่าน

เบอร์โทรศัพท์ : 054710259 ต่อ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 508006
ที่อยู่ : 59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000

รายละเอียด

( คะเเนน )
ห้อง
ห้องบรรยาย1 ( R00311 )


เขตพื้นที่

ประเภทห้อง

จำนวนคนต่อห้อง
150 คน

จำนวนชัวโมงต่อการจอง
8 ชั่วโมง

เวลาที่เปิดให้บริการ
08:00 น. - 18:00 น.

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน

รายละเอียด
มีโต๊ะพับ เก้าอี้ฟองน้ำ สามารถจัดรูปแบบโต๊ะเก้าอี้ได้ตามกิจกรรมที่จัด ถ้านั่งเก้าอี้อย่างเดียว สามารถนั่งได้ 150 ที่นั่ง ถ้าจัดโต๊ะสามารถนั่งได้ 100 ที่นั่ง

วันที่ให้บริการ
-

อุปกรณ์
ลำโพง 4 ชิ้น , โน๊ตบุค 1 เครื่อง , ไมค์ 2 เครื่อง , เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง , ปลั้กพ่วง 1 ชิ้น , โต๊ะ 90 โต๊ะ , เก้าอี้ 200 ชิ้น