หน้าหลัก / ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการทั้งหมด / รายละเอียดข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ

ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น่าน

รายละเอียด


ชื่อกลุ่มงาน
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น่าน

หมายเลขโทรศัพท์
054710259

อีเมล์
nan@rmutl.ac.th

รายละเอียด
-

ที่อยู่
59 หมู่ 13, ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000

อาคารที่ดูเเลทั้งหมด


ไม่พบข้อมูลอาคาร

ห้องที่ดูเเลทั้งหมด


ไม่พบข้อมูลห้อง