หน้าหลัก / ข้อมูลห้องทั้งหมด / รายละเอียดห้อง

ข้อมูลห้อง ห้องพระพิรุณ 2

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น่าน
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น่าน

เบอร์โทรศัพท์ : 054710259 ต่อ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 508006
ที่อยู่ : 59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000

รายละเอียด

( คะเเนน )
ห้อง
ห้องพระพิรุณ 2 ( R00256 )


เขตพื้นที่

ประเภทห้อง

จำนวนคนต่อห้อง
144 คน

จำนวนชัวโมงต่อการจอง
4 ชั่วโมง

เวลาที่เปิดให้บริการ
07:00 น. - 18:00 น.

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน

รายละเอียด
ห้องบรรยายแบบสโลป พร้อมเก้าอี้แลกเชอร์

วันที่ให้บริการ
วันจันทร์ , วันอังคาร , วันพุธ , วันพฤหัส , วันศุกร์ , วันเสาร์ , วันอาทิตย์

อุปกรณ์
ลำโพง 7 ชิ้น , คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง , โน๊ตบุค 1 เครื่อง , ไมค์ 2 เครื่อง , เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง , ปลั้กพ่วง 1 ชิ้น , โต๊ะ 1 โต๊ะ , เก้าอี้ 144 ชิ้น