หน้าหลัก / ข้อมูลอาคารทั้งหมด / รายละเอียดอาคาร

ข้อมูลอาคาร อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ

รายละเอียด


อาคาร
อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ

จำนวนชั้น
3

จำนวนห้อง
15

เขตพื้นที่

ที่อยู่
ที่อยู่ 59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000

รายละเอียด
เป็นอาคารเรียนรวม ประกอบด้วย - ห้องเรียนบรรยายขนาด 144 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง -ห้องประชุมขนาด 35 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง -ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 6 ห้อง -ห้องเรียนบรรยายขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 3 ห้อง -ห้องสำนักงาน 2 ห้อง -ลานกิจกรรมชั้น 1

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน