หน้าหลัก / ข้อมูลอาคารทั้งหมด / รายละเอียดอาคาร

ข้อมูลอาคาร อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน

รายละเอียด


อาคาร
อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน

จำนวนชั้น
2

จำนวนห้อง
2

เขตพื้นที่

ที่อยู่
59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000

รายละเอียด
เป็นอาคารสำนักงานกองบริหารทรัพยากรน่าน ประกอบด้วย - ห้องประชุมขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง (ใช้ประชุมทางไกลได้) -ห้องประชุมขนาด 20 ที่นั่งจำนวน 1 ห้อง

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน