หน้าหลัก / ข้อมูลห้องทั้งหมด / รายละเอียดห้อง

ข้อมูลห้อง ห้องชมพูภูคา 1 (ห้องประชุมใหญ่)

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น่าน
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น่าน

เบอร์โทรศัพท์ : 054710259 ต่อ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 508006
ที่อยู่ : 59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000

รายละเอียด

( คะเเนน )
ห้อง
ห้องชมพูภูคา 1 (ห้องประชุมใหญ่) ( R00290 )


เขตพื้นที่

ประเภทห้อง

จำนวนคนต่อห้อง
50 คน

จำนวนชัวโมงต่อการจอง
4 ชั่วโมง

เวลาที่เปิดให้บริการ
08:30 น. - 16:30 น.

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน

รายละเอียด
-

วันที่ให้บริการ
วันจันทร์ , วันอังคาร , วันพุธ , วันพฤหัส , วันศุกร์ , วันเสาร์ , วันอาทิตย์

อุปกรณ์
ลำโพง 4 ชิ้น , ไมค์ 50 เครื่อง , เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง , ปลั้กพ่วง 10 ชิ้น , โต๊ะ 25 โต๊ะ , เก้าอี้ 50 ชิ้น