หน้าหลัก / ข้อมูลอาคารทั้งหมด / รายละเอียดอาคาร

ข้อมูลอาคาร อาคารกองการศึกษา

รายละเอียด


อาคาร
อาคารกองการศึกษา

จำนวนชั้น
2

จำนวนห้อง
2

เขตพื้นที่

ที่อยู่
59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000

รายละเอียด
เป็นอาคารสำนักงานกองการศึกษาน่าน ประกอบด้วย - ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง -ห้องประชุมขนาด 20 ที่นั่งจำนวน 1 ห้อง (ใช้ประชุมทางไกลได้)

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน