หน้าหลัก / ข้อมูลอาคารทั้งหมด / รายละเอียดอาคาร

ข้อมูลอาคาร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด


อาคาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนชั้น
2

จำนวนห้อง
0

เขตพื้นที่

ที่อยู่
98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย 50220

รายละเอียด

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน