หน้าหลัก / ข้อมูลห้องทั้งหมด / รายละเอียดห้อง

ข้อมูลห้อง ห้องประชุม คอนเฟอร์เรน ดอยสะเก็ด

สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5326 6516 ต่อ 1011
ที่อยู่ : 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย 50220

รายละเอียด

( 0.0 คะเเนน )
ห้อง
ห้องประชุม คอนเฟอร์เรน ดอยสะเก็ด ( R00174 )


เขตพื้นที่

ประเภทห้อง

จำนวนคนต่อห้อง
60 คน

จำนวนชัวโมงต่อการจอง
ไม่จำกัด

เวลาที่เปิดให้บริการ
08:00 น. - 16:30 น.

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน

รายละเอียด
-

วันที่ให้บริการ
-

อุปกรณ์
ลำโพง 1 ชิ้น , ไมค์ 60 เครื่อง , เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง , โต๊ะ 4 โต๊ะ , เก้าอี้ 60 ชิ้น