หน้าหลัก / ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการทั้งหมด / รายละเอียดข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ

ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด


ชื่อกลุ่มงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา

หมายเลขโทรศัพท์
0 5326 6516 ต่อ 1011

อีเมล์
rdi@rmutl.ac.th

รายละเอียด

ที่อยู่
98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย 50220