หน้าหลัก / ข้อมูลอาคารทั้งหมด / รายละเอียดอาคาร

ข้อมูลอาคาร อาคารภูมิปัญญาล้านนา

รายละเอียด


อาคาร
อาคารภูมิปัญญาล้านนา

จำนวนชั้น
5

จำนวนห้อง
0

เขตพื้นที่

ที่อยู่
95/2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

รายละเอียด

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน