หน้าหลัก / ข้อมูลอาคารทั้งหมด / รายละเอียดอาคาร

ข้อมูลอาคาร อาคารบริหารธุรกิจ 3

รายละเอียด


อาคาร
อาคารบริหารธุรกิจ 3

จำนวนชั้น
6

จำนวนห้อง
15

เขตพื้นที่

ที่อยู่
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

รายละเอียด

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน