หน้าหลัก / ข้อมูลอาคารทั้งหมด / รายละเอียดอาคาร

ข้อมูลอาคาร อาคารอำนวยการ

รายละเอียด


อาคาร
อาคารอำนวยการ

จำนวนชั้น
2

จำนวนห้อง
2

เขตพื้นที่

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ : 0 5392 1444 , โทรสาร : 0 5321 3183

รายละเอียด

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน