หน้าหลัก / ข้อมูลห้องทั้งหมด / รายละเอียดห้อง

ข้อมูลห้อง ห้องประชุมกาสะลองชั้น 2 อาคารอำนวยการ (A)

กลุ่มงาน Video Conference
กลุ่มงาน Video Conference

เบอร์โทรศัพท์ : 053921444 ต่อ 1618,1616
ที่อยู่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

รายละเอียด

( คะเเนน )
ห้อง
ห้องประชุมกาสะลองชั้น 2 อาคารอำนวยการ (A) ( R00277 )


เขตพื้นที่

ประเภทห้อง

จำนวนคนต่อห้อง
40 คน

จำนวนชัวโมงต่อการจอง
9 ชั่วโมง

เวลาที่เปิดให้บริการ
08:30 น. - 16:30 น.

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน

รายละเอียด
ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ * ห้องประชุมแบบ A = ห้องประชุมระบบ TANDBERG ไม่สามารถใช้กับห้องประชุม แบบ B ได้ *

วันที่ให้บริการ
วันจันทร์ , วันอังคาร , วันพุธ , วันพฤหัส , วันศุกร์

อุปกรณ์
ลำโพง 6 ชิ้น , คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง , ไมค์ 40 เครื่อง , เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง , ปลั้กพ่วง 1 ชิ้น , โต๊ะ 40 โต๊ะ , เก้าอี้ 40 ชิ้น