หน้าหลัก / ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการทั้งหมด / รายละเอียดข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ

ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ กลุ่มงาน Video Conference

รายละเอียด


ชื่อกลุ่มงาน
กลุ่มงาน Video Conference

หมายเลขโทรศัพท์
053921444 ต่อ 1618,1616

อีเมล์
wuttichai_ma@rmutl.ac.th

รายละเอียด

ที่อยู่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300