หน้าหลัก / ข้อมูลอาคารทั้งหมด / รายละเอียดอาคาร

ข้อมูลอาคาร หอสมุดราชมงคล

รายละเอียด


อาคาร
หอสมุดราชมงคล

จำนวนชั้น
4

จำนวนห้อง
6

เขตพื้นที่

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ : 0 5392 1444 , โทรสาร : 0 5321 3183

รายละเอียด
-

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน

ห้องภายในอาคาร