หน้าหลัก / ข้อมูลห้องทั้งหมด / รายละเอียดห้อง

ข้อมูลห้อง Virtual Desktop Lab 1

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1630
ที่อยู่ : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

รายละเอียด

( 0.0 คะเเนน )
ห้อง
Virtual Desktop Lab 1 ( R00164 )


เขตพื้นที่


จำนวนคนต่อห้อง
60 คน

จำนวนชัวโมงต่อการจอง
ไม่จำกัด

เวลาที่เปิดให้บริการ
08:00 น. - 19:00 น.

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน

รายละเอียด
หมายเหตุ การจองห้องเพื่อใช้งาน อบรมเท่านั้น

วันที่ให้บริการ
วันจันทร์ , วันอังคาร , วันพุธ , วันพฤหัส , วันศุกร์

อุปกรณ์
ลำโพง 1 ชิ้น , คอมพิวเตอร์ 61 เครื่อง , เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง , โต๊ะ 61 โต๊ะ , เก้าอี้ 61 ชิ้น