หน้าหลัก / ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการทั้งหมด / รายละเอียดข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ

ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด


ชื่อกลุ่มงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขโทรศัพท์
053-921444 ต่อ 1630

อีเมล์
arit@rmutl.ac.th

รายละเอียด
สวส.

ที่อยู่
128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

ห้องที่ดูเเลทั้งหมด


ไม่พบข้อมูลห้อง