หน้าหลัก / ข้อมูลห้องทั้งหมด / รายละเอียดห้อง

ข้อมูลห้อง Co-Working Room 1

ห้องสมุด มทร.ล้านนา
ห้องสมุด มทร.ล้านนา

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 1323
ที่อยู่ : ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

รายละเอียด

( คะเเนน )
ห้อง
Co-Working Room 1 ( R00304 )


เขตพื้นที่

ประเภทห้อง

จำนวนคนต่อห้อง
10 คน

จำนวนชัวโมงต่อการจอง
2 ชั่วโมง

เวลาที่เปิดให้บริการ
08:30 น. - 20:00 น.

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน

รายละเอียด
-

วันที่ให้บริการ
วันจันทร์ , วันอังคาร , วันพุธ , วันพฤหัส , วันศุกร์ , วันเสาร์

อุปกรณ์
โต๊ะ 1 โต๊ะ