หน้าหลัก / ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการทั้งหมด / รายละเอียดข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ

ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ ห้องสมุด มทร.ล้านนา

รายละเอียด


ชื่อกลุ่มงาน
ห้องสมุด มทร.ล้านนา

หมายเลขโทรศัพท์
0 5392 1444 ต่อ 1323

อีเมล์
library@rmutl.ac.th

รายละเอียด

ที่อยู่
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300