หน้าหลัก / ข้อมูลอาคารทั้งหมด / รายละเอียดอาคาร

ข้อมูลอาคาร อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

รายละเอียด


อาคาร
อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

จำนวนชั้น
6

จำนวนห้อง
0

เขตพื้นที่

ที่อยู่
98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

รายละเอียด

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน