หน้าหลัก / ข้อมูลอาคารทั้งหมด / รายละเอียดอาคาร

ข้อมูลอาคาร อาคารอำนวยการ

รายละเอียด


อาคาร
อาคารอำนวยการ

จำนวนชั้น
2

จำนวนห้อง
0

เขตพื้นที่

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก : 52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

รายละเอียด
-

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน