หน้าหลัก / ข้อมูลห้องทั้งหมด / รายละเอียดห้อง

ข้อมูลห้อง ห้องประชุมสำนักบริหาร

ห้องประชุมสำนักบริหาร อาคารอำนวยการ พิษณุโลก
ห้องประชุมสำนักบริหาร อาคารอำนวยการ พิษณุโลก

เบอร์โทรศัพท์ : 0894616835
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

รายละเอียด

( คะเเนน )
ห้อง
ห้องประชุมสำนักบริหาร ( R00248 )


เขตพื้นที่

ประเภทห้อง

จำนวนคนต่อห้อง
15 คน

จำนวนชัวโมงต่อการจอง
ไม่จำกัด

เวลาที่เปิดให้บริการ
08:00 น. - 16:00 น.

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน

รายละเอียด
ห้องประชุมสำนักบริหาร ผู้ดูแลห้อง

วันที่ให้บริการ
วันจันทร์ , วันอังคาร , วันพุธ , วันพฤหัส , วันศุกร์ , วันเสาร์ , วันอาทิตย์

อุปกรณ์
-