หน้าหลัก / ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการทั้งหมด / รายละเอียดข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ

ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ ห้องประชุมสำนักบริหาร อาคารอำนวยการ พิษณุโลก

รายละเอียด


ชื่อกลุ่มงาน
ห้องประชุมสำนักบริหาร อาคารอำนวยการ พิษณุโลก

หมายเลขโทรศัพท์
0894616835

อีเมล์
pariyapus@rmutl.ac.th

รายละเอียด

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000