หน้าหลัก / ข้อมูลอาคารทั้งหมด / รายละเอียดอาคาร

ข้อมูลอาคาร อาคารอเนกประสงค์

รายละเอียด


อาคาร
อาคารอเนกประสงค์

จำนวนชั้น
1

จำนวนห้อง
1

เขตพื้นที่

ที่อยู่
200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

รายละเอียด

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน