หน้าหลัก / ข้อมูลอาคารทั้งหมด / รายละเอียดอาคาร

ข้อมูลอาคาร อาคารวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

รายละเอียด


อาคาร
อาคารวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

จำนวนชั้น
6

จำนวนห้อง
13

เขตพื้นที่

ที่อยู่
200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

รายละเอียด

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน

แผนที่