หน้าหลัก / ข้อมูลอาคารทั้งหมด / รายละเอียดอาคาร

ข้อมูลอาคาร อาคารอำนวยการ

รายละเอียด


อาคาร
อาคารอำนวยการ

จำนวนชั้น
2

จำนวนห้อง
3

เขตพื้นที่

ที่อยู่
200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

รายละเอียด

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน