หน้าหลัก / ข้อมูลอาคารทั้งหมด / รายละเอียดอาคาร

ข้อมูลอาคาร อาคารอเนกประสงค์

รายละเอียด


อาคาร
อาคารอเนกประสงค์

จำนวนชั้น
2

จำนวนห้อง
1

เขตพื้นที่

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก : 52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

รายละเอียด

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน