หน้าหลัก / ข้อมูลห้องทั้งหมด / รายละเอียดห้อง

ข้อมูลห้อง สนามกีฬาภายในอาคารอเนกประสงค์

กองการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พิษณุโลก
กองการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พิษณุโลก

เบอร์โทรศัพท์ : 0848228105
ที่อยู่ : กองการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก : 52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

รายละเอียด

( คะเเนน )
ห้อง
สนามกีฬาภายในอาคารอเนกประสงค์ ( R00231 )


เขตพื้นที่

ประเภทห้อง

จำนวนคนต่อห้อง
0 คน

จำนวนชัวโมงต่อการจอง
ไม่จำกัด

เวลาที่เปิดให้บริการ
06:00 น. - 22:30 น.

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน

รายละเอียด
-

วันที่ให้บริการ
-

อุปกรณ์
ลำโพง 2 ชิ้น , ไมค์ 2 เครื่อง